Skip Главно меню
Проекти и Национални програми,

по които работим във Второ основно училище „Димитър Благоев“

за 2021/2022 учебна година


1. Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

4. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Дейност
Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на
образователния процес в условията на кризи

5. Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

6. Проект "ПРИОБЩАВАЩИ,ИНОВАТИВНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ" 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013227 по програма "Еразъм+"

2020/2021 учебна година

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"
Учениците от клуб "ИТ свят" за формиране и развитие на ключови дигитални компетентности, с ръководител г-жа Теодора Мусова, проектираха и изработиха интересни брошури за екскурзии до различни дестинации и брошури на училището ни.

Бошури за екскурзии

Брошура за екскурзия

Брошура на училището

Брошура на училището

2019/2020 учебна година

6. Проект съгласно постановление 129 на МС "Чрез активна и разнообразна спортна и състезателна дейност в училище, към изграждане на трайни навици за активен и здравословен начин на живот"

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 Днес неделя, 22 май 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Полезни връзки