Skip Главно меню
Проекти и Национални програми,

по които работим във Второ основно училище „Димитър Благоев“

1. Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

4. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Дейност
Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на
образователния процес в условията на кризи

5. Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

6. Проект "ПРИОБЩАВАЩИ, ИНОВАТИВНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ" 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013227 по програма "Еразъм+"

7. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Отчитайки желанието на учениците за участие в групи по НП „Заедно в изкуствата и спорта”, Второ основно училище „Димитър Благоев” сформира екипи в следните направления:

Модул 1. - Изкуства


1. група: Направление и наименование на групата: Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен „Гласът на Второ”

Възрастова група: II възрастова група – V - VII клас


Брой ученици: 8 (осем) ученици

2. група: Направление и наименование на групата: Народни танци – „Магията на танца”


Възрастова група: I възрастова група – I – IV клас

Брой ученици: 16 ( шестнадесет ) ученици


3. група: Направление и наименование на групата: Училищен театър „Жар-птица” - поставяне на сценични задачи

Възрастова група: II възрастова група – V - VII клас


Брой ученици: 8 (осем) ученици

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 Днес събота, 3 юни 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Полезни връзки