Skip Главно меню
Проекти и Национални програми,

по които работим във Второ основно училище „Димитър Благоев“

за 2020/2021 учебна година

1. Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

-средства за електронни дневници и интернет свързаност на училищата, ЦПЛР и ЦСОП по НП ИКТ 2019 г. чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg/.

4. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП НОИР

5. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

logo

„Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)”

2020/2021 учебна година

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"
Учениците от клуб "ИТ свят" за формиране и развитие на ключови дигитални компетентности, с ръководител г-жа Теодора Мусова, проектираха и изработиха интересни брошури за екскурзии до различни дестинации и брошури на училището ни.

Бошури за екскурзии

Брошура за екскурзия

Брошура на училището

Брошура на училището

2019/2020 учебна година

6. Проект съгласно постановление 129 на МС "Чрез активна и разнообразна спортна и състезателна дейност в училище, към изграждане на трайни навици за активен и здравословен начин на живот"

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 Днес събота, 27 ноември 27 28
29 30      
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Полезни връзки