Проекти
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, МОДУЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА

  1
   
 • Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

  Училището работи по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

  Целите на проекта са:

  • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
  • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
  • ранна превенция на обучителни затруднения;
  • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
  • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
  • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

  Повече информация можете да намерите на http://podkrepa.mon.bg/

  С учениците със специални образователни потребности работят психолог, ресурсен учител, логопед и слухово-речеви рехабилитатор.

  Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

  Подкрепа за равен достъп и личностно развитие • "Грънчарството - духът на традицията" - през учебната 2009-2010 г. ателието по керамика се включи в разработването на съвместен проект с Регионален Исторически музей - Благоевград на тема: "Грънчарството - духът на традицията", финансиран от Национален фонд "Култура" и Министерството на културата.
  Предстои изложба на изработените съдове и на усвоената традиционна българска керамична техника СГРАФИТО. За целта бе организирано посещение на грънчар от гр. Симитли, който запозна децата с начина на работа с грънчарско колело и се постави началото на усвояване на техниката сграфито.
  Учениците присъстваха и на няколко поредни лекции - презентации в музея.
  Проектът ще бъде финализиран на 27.10.2010г. с изложба и коктейл в зала на Регионален Исторически музей - Благоевград.
  keramika
 • Ателие по керамика - създадено по проект извънучебни дейности. Основната му цел е да засили интереса към изобразителното изкуство сред учениците и конкретно керамиката. В него работят деца от V и VІ клас. Запознават се с керамиката като изкуство и българските традиции, технологията на работа при грънчарството, декоративната пластика и кръгла скулптура.
 • Отбелязване на 21 ноември - Ден на християнското семейство и младеж, модул „Ритуализация на училищния живот”
  Дейности:
  • Алманах “Християнското семейство през погледа на децата”.
  • Мултимедийна презентация “Християнското семейство”.
  • Посещение на Дома за деца, лишени от родителски грижи.
  • Училищно тържество “21 ноември – Ден на християнското семейство и младеж”.
  • Фотоизложба “Какво научихме и какво направихме по нашия проект”.
 • Тържествено отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители, модул „Ритуализация на училищния живот”
  От началото на учебната 2007\2008 година учениците и учителите във Второ основно училище работеха по реализирането на проект, финансиран от Министерство на образованието и науката, "Тържествено отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители".
  Проведе се екскурзия до гр. Банско с ученици от пети, шести и седми клас. Участниците в екскурзията подготвиха фотоизложба "Съхрани българското – родното място на Паисий". В училището се състоя конкурс за есе на тема "Будителството – национална идентичност и европейска принадлежност". Проектът се финализира с Концерт на талантите в чест на народните будители и издаване на вестник "Народни будители" – специален брой. Мероприятията са филмирани и обогатяват архива на училището.
  Училищният екип за координиране на проекта се надява да се възвърнат някои позабравени традиции за честване на Деня на будителите. Отбелязването на този светъл празник да става по най – достойния начин, който му се полага, и да се превърне в устойчива традиция.
Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 Днес сряда, 20 ноември 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Полезни връзки