Skip Главно меню
Проекти и Национални програми,

по които работим във Второ основно училище „Димитър Благоев“

за 2019/2020 учебна година

1. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

- училище, класирано за персонални компютри с монитори, преносими компютри и таблети по НП ИКТ 2019

-средства за електронни дневници и интернет свързаност на училищата, ЦПЛР и ЦСОП по НП ИКТ 2019 г. чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg/.

2. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП НОИР

3. Национална програма „Иновации в действие“

4. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

logo

„Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)”

5. Проект съгласно постановление 129 на МС "Чрез активна и разнообразна спортна и състезателна дейност в училище, към изграждане на трайни навици за активен и здравословен начин на живот"

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Днес понеделник, 1 юни 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Полезни връзки