Skip Главно менюSkip Класове 2017/2018 уч.г.

Лого ЕСЛого Подкрепа(...)Лого ОПНОИР

Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Училището работи по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

Целите на проекта са:

  • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
  • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
  • ранна превенция на обучителни затруднения;
  • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
  • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
  • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

Повече информация можете да намерите на http://podkrepa.mon.bg/

С учениците със специални образователни потребности работят психолог, ресурсен учител, логопед и слухово-речеви рехабилитатор.

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие


Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 Днес събота, 16 декември 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Полезни връзки