Skip Главно менюSkip Класове 2017/2018 уч.г.

Лого ЕСЛого Подкрепа(...)Лого ОПНОИР

Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Училището работи по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

Целите на проекта са:

  • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
  • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
  • ранна превенция на обучителни затруднения;
  • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
  • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
  • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

Повече информация можете да намерите на http://podkrepa.mon.bg/

С учениците със специални образователни потребности работят психолог, ресурсен учител, логопед и слухово-речеви рехабилитатор.

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие


Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 Днес четвъртък, 22 март 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Полезни връзки