Този ресурс трябва да бъде показван в допълнителен прозорец.
Ако не, щракнете тук: Седмично разписание за втори срок на 2019/2020 учебна година