Този ресурс трябва да бъде показван в допълнителен прозорец.
Ако не, щракнете тук: График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка